مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار می گردد – 10 آذر 1396 – ورامین

مسابقه تیراندازی بنچ رست 25 متر IRBR – سوم و چهارم اسفند 1396

مسابقه تیراندازی بنچ رست 4 اسفند 96

جوایز ارزنده ای نیز از طرف حامی مالی این مسابقه ( فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین shotin.ir ) به نفرات برتر اهدا خواهد شد .

مسابقه بنچ رست