مسابقه بنچ رست ۲۵ متر IRBR – سوم و چهارم اسفند ۱۳۹۶

مسابقه تیراندازی بنچ رست ۲۵ متر IRBR – سوم و چهارم اسفند ۱۳۹۶

مسابقه تیراندازی بنچ رست 4 اسفند 96

جوایز ارزنده ای نیز از طرف حامی مالی این مسابقه ( فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین shotin.ir ) به نفرات برتر اهدا خواهد شد .

مسابقه بنچ رست