مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۱۹ – افریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۱۹ – افریقای جنوبی

World Rimfire and Air Rifle Benchrest Federation

 World Championship 2019

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان هر دو سال یک بار برگزار می گردد .

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ با حدود ۱۹۰ تیرانداز بنچ رست بادی و ریمفایر از کشورهای مختلف در اسلونی برگزار گردید.

        

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۱۹ نیز در باشگاه Krokodilspruit شهر پریتوریا افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

تیراندازان افریقای جنوبی در مسابقات نشنان ۲۰۱۷ افریقای جنوبی ثابت کردند که می توانند امتیازهایی فراتر از امتیازات مسابقات جهانی کسب کنند .

فدراسیون تیراندازی دقیق افریقای جنوبی

Krokodilspruit Benchrest Club

Krokodilspruit Benchrest Club

تصاویری از باشگاه بنچ رست Krokodilspruit

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبیمسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبیمسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2019 - افریقای جنوبی

لینک گوگل مپ باشگاه بنچ رست Krokodilspruit