تفنگ بادی FX Impact
مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017
 • مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

  مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

  این مسابقات در تاریخ 2017/10/08 – 16 مهر 1396 برگزار گردید

  مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

  مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

  مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

  نتایج مسابقات بنچ رست نشنال افریقای جنوبی