رتبه بندی تیراندازان (مسابقات رنکینگ)

?اطلاعیه
انجمن های IRBRS و IRBR پیرو تفاهم صورت گرفته در نظر دارند پس از این مسابقات مشترک را ملاک رنک بندی تیراندازان قرار داده و با شرایط ذیل بصورت مداوم تغییرات جدید را در رتبه بندی اعمال نمایند. این رنک بندی به عنوان ملاک تصمیمگیری های مشترک قرار خواهد گرفت.

– این رقابت ها در دو نوبت دیگر تا آذرماه 97 انجام خواهد گرفت. برنامه مسابقات بعدی و محل برگزاری از طریق رسانه های دو گروه اعلام می شود.

– نتایج این مسابقات با عنوان رنکینگ تیراندازان بنچ رست به صورت مشترک در وبسایت های IRBRS و IRBR منتشر می گردد.

??مبنای رتبه بندی بدین شرح است:
 بالاترین مجموع امتیاز دو مسابقه از سه مسابقه به عنوان رنکینگ تیراندازان در نظر گرفته می شود و امتیاز پایینتر حذف می شود. بنابراین حضور در دو مسابقه از سه مسابقه برای قرارگیری در رنکینگ الزامیست.

– اولین مسابقه از سری مسابقات مشترک که پیش از این اطلاع رسانی و ثبت نام شده در تاریخ 30 و 31 فروردین ماه 97 به میزبانی باشگاه سیمان اصفهان برگزار می گردد

? نحوه ثبت نام و برنامه مسابقات بعدی از طریق کانال و وبسایت دو انجمن اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری