مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد – IRBR

مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد IRBR  به میزبانی باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت شاتین برگزار شد
مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد IRBR

مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد IRBR در روز پنج شنبه 8 شهریور 1397 از ساعت 9:00 صبح در باشگاه مهام آغاز شد و طی آن 15 تیرانداز به رقابت پرداختند که طی آن آقایان مهدی امینی از کرمانشاه  حسین خادمی از تهران  علی فاضل مقدم از آستارا به مقام اول تا سوم دست یافتند .

مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR

این رقابت ها برای اولین بار روی سیبل های طراحی شده توسط انجمن IRBR برگزار کردید


پیش از این رقابت های 50 متر با سیبل ریمفایر برگزار می شد که برای تفنگ های بادی فاقد استاندارد های لازم و امتیاز آوری مناسب بود

مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR