مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد IRBR - 8 شهریور 97 - باشگاه شاتین