برگزاری کارگاه آموزش بنچ رست و فیلد تارگت

برگزاری کارگاه آموزش بنچ رست و فیلد تارگت – باشگاه ماشه و مهارت شاندیز مشهد

کارگاه به صورت رایگان و ثبت نام برای کلیه تیراندازان تفنگ های بادی آزاد می باشد.

اشتراک گذاری