مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز IRBR

مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز

انجمن بنچ رست IRBR با حمایت فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین برگزار می نماید .
آثار خود را با ذکر نام عکاس و توضیحات عکس به همراه فایل اصلی تصویر به آی دی تلگرام @IRBR_negahetirandaz تا آخر فروردین ارسال نمایید

مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز IRBR بنچ رست فیلدتارگت