مسابقه بنچ رست 75 یارد باشگاه شاتین

مسابقه اکستریم بنچ رست 75 یارد

زمان 7 تیر 98

مکان : مجموعه ورزشی مهام – باشگاه تیراندازی شاتین

مسابقه اکستریم بنچ رست 75 یارد