مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد باشگاه شاتین

مسابقه اکستریم بنچ رست ۷۵ یارد

زمان ۷ تیر ۹۸

مکان : مجموعه ورزشی مهام – باشگاه تیراندازی شاتین

مسابقه اکستریم بنچ رست 75 یارد

اشتراک گذاری