تیراندازان ایران در مسابقات بنچ رست 2019 افریقای جنوبی

تیراندازان ایران در مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان  World Championship 2019 به میزبانی افریقای جنوبی

World Championship 2019

تیراندازان ایران در مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان  World Championship 2019 به میزبانی افریقای جنوبی  World Championship 2019

مسابقات بنچ رست 2019 قهرمانی جهان در باشگاه کروکودیل شهر پروتریا در افریقای جنوبی برگزار شد .
سه تیرانداز از تیراندازان بنچ رست ایران در این مسابقات حضور داشتند ( صادق قرنجیکی – علی مومن زاده – بابک قاضی زاده ) .

تیراندازان ایران در مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان  World Championship 2019 به میزبانی افریقای جنوبی  World Championship 2019

گالری تصاویر تیراندازان ایران در مسابقات بنچ رست افریقای جنوبی 2019

تیراندازان بنچ رست ایران در مسابقات قهرمانی جهان 2019 افریقای جنوبی