مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 – جمهوری چک

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 - جمهوری چک        مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 - جمهوری چک

نتیجه انتخاب میزبان مسابقات World Cup سال 2021
 جمهوری چک 15 رای , مالت 11 رای و 9 رای ممتنع ,
بدین ترتیب جمهوری چک با کسب بیشترین رای , میزبان مسابقات 2021 شد

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 به میزبانی جمهوری چک

اشتراک گذاری