مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۲۱

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۲۱ – جمهوری چک

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 - جمهوری چک        مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 - جمهوری چک

نتیجه انتخاب میزبان مسابقات World Cup سال ۲۰۲۱
 جمهوری چک ۱۵ رای , مالت ۱۱ رای و ۹ رای ممتنع ,
بدین ترتیب جمهوری چک با کسب بیشترین رای , میزبان مسابقات ۲۰۲۱ شد

مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان 2021 به میزبانی جمهوری چک