مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر انجمن بنچ رست IRBR‌ در دو کلاس امتیازی و گروپ با حمایت باشگاه و فروشگاه تجهیزات تیراندازی مهر اسپورت برگزار می گردد

باشگاه و فروشگاه تیراندازی مهر اسپورت

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی

ثبت نام 

اشتراک گذاری