باشگاه های تیراندازی با تفنگ بادی خوزستان
باشگاه های تیراندازی با تفنگ بادی خوزستان

خوزستان:

 

star باشگاه بنچ رست اهواز

باشگاه های تیراندازی با تفنگ بادی خوزستان

  استان خوزستان – اهواز- ورزشگاه غدیر

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت


star باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آبادان

باشگاه های تیراندازی با تفنگ بادی خوزستان

مدیریت :    روزبه اشتری      ۰۹۱۶۳۳۱۲۵۴۱

  استان خوزستان – آبادان – مجموعه ورزشی شهید قنوتی (کوثر) خیابان جام جم

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت


 

star باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت اهواز

باشگاه های تیراندازی با تفنگ بادی خوزستان

مدیریت :    روح اله کرمی      ۰۹۳۷۰۲۲۶۷۶۷

  استان خوزستان – آبادان – مجموعه ورزشی شهید قنوتی (کوثر) خیابان جام جم

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت