باشگاه بنچ رست یزد
باشگاه های تفنگ بادی یزد

یزد:

star باشگاه بنچ رست یزد

باشگاه های تفنگ بادی یزد

مدیریت :    حمیدرضا  سدرپوشان      09131533720
  یزد – خیابان کاشانی – روبروی پارک هفتم تیر – سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت