باشگاه های بنچ رست استان گلستان
باشگاه های بنچ رست استان گلستان

گلستان:

 باشگاه تیراندازی بالابان

Benchrest

مدیریت :  وحید مازندرانی
گلستان – شهر گرگان

 

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت           آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت           وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت

 

star باشگاه بندر ترکمن

باشگاه های بنچ رست استان گلستان

مدیریت :      یونس اونق     ۰۹۱۱۹۷۵۱۳۹۳
صادق قرنجیکی    ۰۹۳۸۸۶۱۵۳۵۷

  گلستان – شهر بندر ترکمن – مجموعه اسبدوانی بندر ترکمن – باشگاه بنچ رست بندر ترکمن

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت

 

 

 باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت کرد کوی

باشگاه های بنچ رست استان گلستان

مدیریت :      حمید منوچهری     ۰۹۱۳۵۹۳۱۵۴۵۲

گلستان – کردکوی بلوار امام رضای شرقی – بعد از دادگستری – کوچه امام علی ع

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت