بنچ رست بنچرست تیراندازان بنچ رست تیراندازی بنچ رستتیراندازی بنچ رست بادی را می توان به اختصار رشته ای از تیراندازی با تفنگ های بادی دانست که طی آن تیراندازان به وسیله تفنگ های بسیار دقیق در مسافت های ثابت و مشخص (تفنگ های بادی در کلاسهای استاندارد 25 متر برگزار می شوند) به سمت اهداف کاغذی استاندارد تیراندازی می کنند. در این رشته تیراندازان از روی میز (Bench) هایی که مختص این رشته هستند تیراندازی می کنند و تفنگ ها روی تکیه گاه های مخصوصی بنام رست ( Rest) قرار می گیرند.  این رست ها می توانند (رست جلو و عقب) با توجه به قوانین مسابقه جدا  یا متصل به هم باشند (در کلاس های استاندارد 25 متر، رست ها نباید به هم متصل باشند). نمونه کارت های هدف در این رشته را که مربوط به تفنگ های بادی در رشته 25 متر LV و HV می باشد را در زیر می بینید .

 

آشنایی با بنچ رست و قوانین فدراسیون جهانی بنچ رست (WRABF )

 

   سیبل 50  متر بنچ رست      کارت 50 متر ریم فایر بنچ رست      کارت 25 متر بنچ رست بادی      سیبل 75 یارد بنچ رست      سیبل تمرینی 75 یارد بنچ رست بادی

مطالب آموزشی

تیراندازان حرفه ای که تیراندازی دقیق انجام می دهند مانند تیراندازان بنچ رست به تناسب ساچمه یا گلوله با لوله سلاح اهمیت ویژه ای می دهند . در این مقاله درخصوص دلایل اهمیت این تناسب و لزوم آن صحبت می کنیم

پروفسور مایک رایت توضیحیاتی فنی درباره‌ی ضریب بالستیک و تأثیر آن روی ساچمه ارائه می‌دهد

در این مقاله با استفاده از روش جیمسون در رژیم جریان تراصوتی روی سه ساچمه تفنگ بادی، حل عددی معادلات ناویر-استوکس بررسی می‌شود.

اخبار و اطلاعیه ها