دسته: مسابقات IRBR

ثبت نام مسابقات بنچ رست مسابقه بنچ رست کلاس لایت ورمینت (LV) – 5 تیر ۱۴۰۳ – باشگاه تیراندازی پلاک

مسابقه بنچ رست کلاس لایت ورمینت (LV) – 5 تیر ۱۴۰۳ – باشگاه تیراندازی پلاک

ثبت نام مسابقات بنچ رست کمپ مسابقه لانگ رنج انجمن بنچ رست IRBR – تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمپ مسابقه لانگ رنج انجمن بنچ رست IRBR – تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن IRBR – آبان ۱۴۰۲

مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن IRBR – آبان ۱۴۰۲

مسابقات IRBR مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR – زمان : ۲۶ آبان ۱۴۰۲

مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR – زمان : ۲۶ آبان ۱۴۰۲

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد تفنگ بادی – انجمن بنچ رست IRBR

مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد تفنگ بادی – انجمن بنچ رست IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۵۰ متر شبانه انجمن IRBR

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر شبانه انجمن IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس LV – انجمن IRBR – ورامین

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس LV – انجمن IRBR – ورامین

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR – باشگاه تک تیرانداز – ورامین – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR – باشگاه تک تیرانداز – ورامین – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

ثبت نام مسابقات بنچ رست ثبت نام مسابقه بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

ثبت نام مسابقه بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR

مسابقه بنچ رست ۱۰۰ یارد انجمن بنچ رست IRBR

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست تفنگ بادی ۱۰۰ یارد

مسابقه بنچ رست تفنگ بادی ۱۰۰ یارد

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد انجمن IRBR – دی ۱۳۹۹

مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد انجمن IRBR – دی ۱۳۹۹

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس LV – انجمن IRBR

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس LV – انجمن IRBR

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های بنچ رست فنری 

رکورد های بنچ رست فنری 

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های تیراندازی سیلوئت (Silhouette)

رکورد های تیراندازی سیلوئت (Silhouette)

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های بنچ رست ۷۵ یارد  Extreme Benchrest 

رکورد های بنچ رست ۷۵ یارد  Extreme Benchrest 

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های بنچ رست ۵۰ متر گروپ ( جمع تیر )

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر گروپ ( جمع تیر )

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های مجموع سه کلاس ۲۵متر (LV-HV-50m)

رکورد های مجموع سه کلاس ۲۵متر (LV-HV-50m)

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی با حداکثر قدرت ۴۵ ژول

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی با حداکثر قدرت ۴۵ ژول

رکورد های بنچ رست در ایران کارت ۲۵۰ (حداکثر امتیاز قابل کسب در بنچ رست)

کارت ۲۵۰ (حداکثر امتیاز قابل کسب در بنچ رست)

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های مجموع امتیاز بنچ رست لایت و هوی

رکورد های مجموع امتیاز بنچ رست لایت و هوی

رکورد های بنچ رست در ایران رکورد های کلاس هوی ورمینت HV   (حداکثر ۲۷.۱۲ ژول)

رکورد های کلاس هوی ورمینت HV   (حداکثر ۲۷.۱۲ ژول)

رکورد های بنچ رست در ایران رکوردهای بنچ رست کلاس لایت ورمینت( LV )  (حداکثر ۱۶.۲۷ ژول)

رکوردهای بنچ رست کلاس لایت ورمینت( LV ) (حداکثر ۱۶.۲۷ ژول)

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ – IRBR

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست LV تیر ۱۳۹۹

مسابقه بنچ رست LV تیر ۱۳۹۹

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

مسابقات بنچ رست ایران مجموعه مسابقات بنچ رست LV-HV-Unlimited-Group آذر ۱۳۹۸

مجموعه مسابقات بنچ رست LV-HV-Unlimited-Group آذر ۱۳۹۸

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۱۱ و ۱۲ مهر ۱۳۹۸ – IRBR

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۱۱ و ۱۲ مهر ۱۳۹۸ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV & HV – شهریور ۱۳۹۸

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV & HV – شهریور ۱۳۹۸

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز – IRBR

مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۵۰ متر – ۲۳ آذر ۱۳۹۷- IRBR

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر – ۲۳ آذر ۱۳۹۷- IRBR

مسابقات بنچ رست ایران سومین مسابقه بنچ رست فنری ۹ آذر ۱۳۹۷

سومین مسابقه بنچ رست فنری ۹ آذر ۱۳۹۷

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۸ شهریور ۹۷ – IRBR

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۸ شهریور ۹۷ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست LV-HV مرداد ۹۷ – رنکینگ

مسابقه بنچ رست LV-HV مرداد ۹۷ – رنکینگ

مسابقات بنچ رست ایران دومین مسابقه بنچ رست فنری – ۲۱ اردیبهشت ۹۷ – IRBR

دومین مسابقه بنچ رست فنری – ۲۱ اردیبهشت ۹۷ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۲۵ متر سوم و چهارم اسفند ۱۳۹۶

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر سوم و چهارم اسفند ۱۳۹۶

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد – ۱۰ آذر ۱۳۹۶ – IRBR

مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد – ۱۰ آذر ۱۳۹۶ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست لایت و هوی ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۶ – IRBR

مسابقه بنچ رست لایت و هوی ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۶ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست فنری ۲۱ مهر ۱۳۹۶- IRBR

مسابقه بنچ رست فنری ۲۱ مهر ۱۳۹۶- IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۹ تیر ۱۳۹۶- IRBR

مسابقه بنچ رست ۹ تیر ۱۳۹۶- IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

مسابقه بنچ رست ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۶ مهر ۱۳۹۵ – IRBR

مسابقه بنچ رست ۱۶ مهر ۱۳۹۵ – IRBR

مسابقات بنچ رست ایران مسابقه بنچ رست ۱۸ تیر ۱۳۹۵- IRBR

مسابقه بنچ رست ۱۸ تیر ۱۳۹۵- IRBR

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.